Am y Prosiect | About

Laugharnecastle4Taking place within the ‘timeless, beautiful’ setting of Laugharne Castle in southern Carmarthenshire, the Laugharne Castle Poetry and Film Festival will unfold over the long weekend of Friday 6 June – Sunday 8 June 2014.

Marking the centenary year of
Dylan Thomas’s birth, our exciting and innovative festival programme will include:

  • A special outdoor screening of the 1972 film Under Milk Wood, starring Richard Burton and Elizabeth Taylor – presented by Chapter Arts Centre within the atmospheric castle walls
  • An introduction and Q&A session with the film’s director Andrew Sinclair and Dylan Thomas’s granddaughter, Hannah Ellis
  • NEW programmes of the best selected contemporary poetry and film from around the UK (click here for further details)
  • A stop-motion animation workshop for young people by Aardman Animators!
  • Printmaking workshop by John Abell

During the lead-in to the event, we have also involved three schools in a poetry project based on Thomas’s ‘Poem in October’, working to produce a new series of digital media projections that will be shown during the festival.

The Laugharne Castle Poetry and Film Festival has been jointly organised by Cadw, Chapter Arts Centre, the artist Paul Evans, Longbarrow PressFilmpoem and PoetryFilm. Supported by Film Hub Wales. Further details of the programme are available here.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Laugharnecastle4

Cynhelir Gŵyl Barddoniaeth a Ffilm Talacharn, ar safle ‘oesol, hardd’ Castell Talacharn, dros benwythnos hir ym mis Mehefin (Gwener 6 – Sul 8).

Bydd ein gŵyl gyffrous ac arloesol, sy’n nodi canmlwyddiant genedigaeth Dylan Thomas, yn cynnwys:

 

 

  • Cyflwyniad awyr agored arbennig o’r ffilm 1972 Under Milk Wood, gyda Richard Burton ac Elizabeth Taylor — wedi’i drefnu gan Ganolfan Celfyddydau’r Chapter y tu mewn i furiau atmosfferig y castell
  • Cyflwyniad a sesiwn holi ac ateb â chyfarwyddwr y ffilm Andrew Sinclair
  • Rhaglenni newydd wedi’u curadu o’r farddoniaeth a’r ffilmiau cyfoes gorau o bob cwr o’r DU
  • Gweithdy animeiddio llun wrth lun (‘stop motion’) i bobl ifanc, gan animeddiwyr ‘Aardman’ sydd yn enwog am ‘Wallace & Gromit’
  • Gweithdy gwneud printiau gyda John Abell, ddaeth yn ail yn cystadleuaeth Artist y Flwyddyn 2013

Yn ystod y cyfnod cyn y digwyddiad, rydym wedi cynnwys tair ysgol mewn prosiect barddoniaeth yn seiliedig ar gerdd Thomas, ‘Poem in October’, sy’n gweithio i gynhyrchu cyfres newydd o dafluniadau cyfryngau digidol a ddangosir yn ystod yr ŵyl.

Trefnwyd Gŵyl Barddoniaeth a Ffilm Talacharn ar y cyd rhwng Cadw, Chanolfan Gelfyddydau’r Chapter, y curadur artist Paul Evans, Gwasg Longbarrow, Filmpoem a PoetryFilm.

New Image-1

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s